از دنیای ساده و در عین حال پیچیده ی بچه ها لذت میبرم!

پ.ن: امشب با دیدن فیلم کیسه برنج از صد فیلم به این نتیجه رسیدم.فیلم خیلی خوب زندگی اجتماعی مردم و تضاد طبقاتی رو بیان کرده بود.مهم ترین نکته ی فیلم بازی خوب بازیگرهای خردسال فیلم بود!

گاهی

دلم برای خودم

گاهی

به شدت میسوزد

انقدر

که نتوانم

چیزی بخورم

حتی پماد سوختگی هم

کم می آورد

دلم

گاهی آن قدر میگیرد

که حتی….

بگذریم !

در این خاک

شما مست نگشتیدو وزآن باده نخوردید
چه دانید چه دانید که ما در چه شکاریم
در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
به جز مهر به جز عشق دگر بذر نکاریم

تبعیض در حد تیم ملی!

چرا همه جا و همیشه عادت داریم زن ها رو مسخره کنیم؟ مگه غیر از اینه که همه ی ما رو یه زن به دنیا اورده و بزرگ کرده؟ مگه غیر از اینه که زن ها هم توی دنیای مدرن پا به پای مردا کار میکنن،پیشرفت میکنن،کشف میکنن و جایگاهشون با جایگاهی که تو زندگی سنتی داشتن فرق میکنه؟! واقعا که! اکثر غریب به اتفاق مردای جامعه ی ما نشون میدن که هنوز شعور و  درک این چیزها رو ندارن! این هم از رسانه ی ملی ماست که طنز فیلماش مسخره کردن خانوماست! و جالب تر خانومایی هستن که با اشتیاق این سریال ها رو میبینن و دنبال میکنن!

تضاد

عکس تزئینی است

امروز تو اتوبوس یه دختر چادری رو دیدم که پشت میله ی وسط اتوبوس ایستاده بود و یک پسر هم اون ور میله درست روبه روش ایستاده بود.اونا تقریبا تو بغل هم بودن!صحنه ی جالبی بود! دختر هی صورت پسر رو ناز میکرد و پسر هم تقریبا بغلش کرده بود! راستش رو بخواین تو گوشه کنار این شهر از این تیپ صحنه ها زیاد دیده بودم.اما این یکی یکم فرق داشت.دختر و پسر خیلی تیپ های ساده تری از بقیه داشتن. و این برام خیلی جالب بود که یه دختر چادری اگر به اجبار چادر سرش نباشه،به یه سری چیزا پایبنده. و من از این همه تضاد تعجب کردم!