اثبات

باید ثابت کرد! به خودت، به دیگران.بیشتر از همه به خودت.اینا مسئله های هندسه ات نیست که اثبات نکرده بری سر کلاس! این زندگیته دختر.بفهم! بفهم…اگه کسی نیست که کمکت کنه، حداقل خودت به خودت کمک کن.

پ.ن:دیدنی ها کم نیست.

شهدا و نسل 3!

کاری به خوبی و بدی انقلاب ندارم، کاری به نقاط ضعف و قوت این انقلاب ندارم، اما بیاین انسان باشیم! 1 دقیقه، فقط یک دقیقه برای شهدایی سکوت کنیم که از جان خودشون به راحتی گذشتند.کاری که امروز، هیچ یک از ما حتی جرئت فکر کردن به آن را نداریم….برای کسانی سکوت کنیم که محترم هستند چون هدفشون هدف والایی بود، یعنی آزادی…

به احترام شهدای انقلاب، 1 دقیقه سکوت و تفکر…..

توي قاب خيس پنجره‌ها
عكسي از جمعه غمگين مي‌بينم
چه سياهه به تنش رخت عزا
تو چشماش ابراي سنگين مي‌بينم
داره از ابر سياه، خون مي‌چكه
جمعه‌ها خون جاي بارون مي‌چكه
نفسم در نمي‌آد
جمعه‌ها سر نمي‌آد
كاش مي‌بستم چشامو
اين ازم بر نمي‌آد
داره از ابر سياه خون مي‌چكه
جمعه‌ها خون جاي بارون مي‌چكه
عمر جمعه به هزار سال مي‌رسه
جمعه‌ها غم ديگه بيداد مي‌كنه
آدم از دست خودش خسته مي‌شه
با لباي بسته فرياد مي‌كنه
داره از ابر سياه خون مي‌چكه
جمعه‌ها خون جاي بارون مي‌چكه
جمعه وقته رفتنه
موسم دل‌كندنه
خنجر از پشت مي‌زنه
اون كه همراه منه
داره از ابر سياه خون مي‌چكه
جمعه‌ها خون جاي بارون مي‌چكه

پ.ن: اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.