عیدانه

خدایا تو را قسم به برکت گندم زار

مرا در این سال به گونه ای بساز، شکل بده و بتراش تا برای صلح بکوشم

هرکجا نفرت است عشق باشم، هر کجا کینه است عفو باشم،

هر کجا یاس است امید شوم و هر کجا غم است شادی شوم!

joyful child

پ.ن: متن از داخل تقویم