درخواست

بدم میاد که فقط وفت بدبختی هام یاد خدا بیفتم، بدم میاد که خدا رو فقط واسه این که بهم کمک کنه دوست داشته باشم، اما گاهی درخواست باید کرد، گره هایی هست، که به دست خودش باز میشه.مشکلاتی هست که اون می‌تونه حلش کنه. مشکل من خیلی سخت نیست، یعنی هیچ مشکلی برای تو بزرگ نیست 🙂  خواهش می‌کنم حلش کن که به کمکت احتیاج دارم  و ببخش که موقع مشکلاتم یادت میفتم. امشب شب قدره و فکر می‌کنم امشب اگه ازت درخواستی بکنم، قبول می‌کنی، به خاطر علی(ع) . لطفا حلش کن.

راستی خدایا، گرسنگان رو سیر کن به حق علی که برای گرسنگان غذا می‌برد.

آمین

پ.ن: آنان که علی خدای خود پندارند، کفرش به کنار عجب خدایی دارند.