تولد

آدم ها زود بزرگ می‌شوند.آدم ها، تو چرا به خودت گرفتی؟

با خودم بودم، که وهم بزرگ شدن برم داشته است که البته بزرگ شدن را دوست ندارم و عاشق دنیای بچه ها هستم.پارسال،پست تولدم را با شوق و ذوق بیش تری نوشتم.پارسال برای رسیدن ساعت 2 روز 10 مهر لحظه شماری کردم و امسال دوست دارم ثانیه ها کش بیایند.حرف زیادی برای گفتن ندارم.دارم به ساعت صفر نزدیک می‌شوم و کم کم تهی ، تا شاید بعد از آن پر شوم.کاش به بی‌نهایت در بی‌نهایت* امسال برسم.امیدوارم، از صمیم قلب برای خودم، که بچه ی عاقلی شوم.

*88

10 مهر 88