گرامافون.02

I’ve become so numb I can’t feel you there
Become so tired so much more aware
I’m becoming this all I want to do
Is be more like me and be less like you

Linkin Park-Meteora – Numb

فرستاده‌شده در دسته‌بندی نشده

گرامافون. 01

آی آدمای مرده
ترس دلاتونو برده

.

بسه ساکت نشستن
در خونه ها رو بستن
ار همه دل بریدن
دل به کسی نبستن
یالا پاشین بجنگین
با این روزای ننگین
چه فایده داره اینجا
حتی نشه بخندیم

فریدون فروغی- آلبوم دوتا چشم سیاه داری- سال های قحطی

تراژدی

ترسیده ام،

از بزرگ شدن

.

روزهای تکراری

.

آینده مبهم

.

پوزخندها

.

صدای بوق های مکرر

.

چراغ های همیشه قرمز

.

شعارهای دروغین

.

خرداد پر حادثه

.

قفل فرمون

.

دود سیگار

.

دویدن و نرسیدن

.

..

بخندید! دنیا مضحک ترین تراژدیه موجوده.

بعضی چیزا هست که آدم و زجر میده، مثل این که ببینی یه زن، با یه مرد تا مدت های طولانی زندگی می‌کنه،  با این که می‌دونه مرد عاشق کس دیگه ای بوده و هنوزم ، کم و بیش فکرشه.که به روی خودش نیاره.و بعد بگذره و بگذره، اما ته دل اون زن چیه؟ خدا می‌دونه….

بعضی چیزا دردناکه .

این جریان چیزیه که من با چشمم دیدم.