خواب تنها چیزیه که تا حالا تو زندگیم واقعا باهاش مبارزه کردم.

فرستاده‌شده در دسته‌بندی نشده