سکوت سرشار از سخنان ناگفته است
از حرکات ناکرده
اعتراف به عشق های نهان
و شگفتی های بر زبان نیامده
در این سکوت حقیقت ما نهفته است
حقیقت تو و من….

 

این تیکه تو و من تو گوشم میپیچه. انعکاسشو توی سرم میشنوم. به همه حقیقتایی که تو سکوت گم شدن فکر می‌کنم…..

فرستاده‌شده در دسته‌بندی نشده