04

زنان، درست تر، صمیمانه تر، سخن می‌گویند: دهانشان به قلبشان نزدیک است.

.

.

.

زمانی که مردی با زنی از گناهانش سخن می‌گوید، معمولا برای افزودن یکی دیگر بر گناهانش است.

انجیل های من – اریک امانوئل اشمیت

03

آدمیزادها هر داستانی را درباره‌ی پولدارها، هرچقدر هم که عجیب و غریب باشد،می‌پذیرند.به خصوص وقتی که چیزی برای‌شان داشته باشد،چیزی کاغذی و سبز که بشود دسته اش کرد.

آرتمیس فاول – Eion Colfer

01

مدت هاست که علم فیزیک مشخص کرده که میل طبیعت پر کردن خلا است.پس توی کروکودیل باید خالی باشد تا خلا پرشدنی باشد.در نتیجه باید ببلعد و با هر چیزی که گیرش می‌آید این جای خالی را پر کند.و این تنها علت معقول است برای این نکته که چرا کروکودیل ها آدم هارا قورت می‌دهند.در بدن انسان وضع فرق می‌کند: مثلا هرچه کله‌ی انسان خالی تر باشد کمتر احساس می‌کند که باید پرش کند، و این تنها استثنا در قاعده ی کلی است.

رویای آدم مضحک ، داستایفسکی ، نشر ماهی