چند عکس خاک گرفته

این عکس ها را داشته باشید عجالتا! البته یحتملا باز تعدادی کامنت دریافت می کنم که بسی تکراری بود، اما به نظر من بعضی چیزا هرگز تکراری نمی شوند و دیدنشان همیشه جالب می باشد(از فیلسوف بزرگ موسوم به قهوه)!

536899.jpg

عکس مربوط به ملاقات شمس پهلوی با مادر بی‌نظیر بوتو (خدا بیامرز!) هست!

9476643.jpg

آیت الله طالقانی بر سر مزار دکتر مصدق!

4651813.jpg

تیم فوتبال آبادان، حدودا 70 سال پیش!