نمایشگاه کتاب

اگر از نمایشگاه کتاب امسال بپرسید که امروز توییتریون در آن به سر میبرند، چیز زیادی دست گیرتان نمیشود.جز گرانی کتاب ها! که هر سال بد و بدتر می شود.خدا رو شکر امسال هم مثل سال های قبل قیمت یک کتاب با قیمت یک کیلو و نیم برنج برابری میکند! انگار کتاب با برنج رابطه ی مستقیم دارد.راستی به عرضتان برسانم که قید کتاب های درسی من جمله گاج و قلمچی را بزنید.

امسال بازار کتاب راکد بود و کتاب های جالبی به چشم نمیخورد.با این پست مهرنوش محتشمی به شدت موافقم.اما خب امسال نظم بیشتری در نمایشگاه حاکم بود.این تنها خوبی نمایشگاه امسال بود.

راستش امسال به علت گرانی کتاب،زیاد چیزی نخریدم!این ها چند کتابی اند که خریدم:

بادبادک باز: نوشته خالد حسینی-نشر نیلوفر

عطر پنهان در باد:داستان های زنان درباره ی زنان!-اسد الله امرایی

ها کردن: پیمان هوشمندزاده

نشان نخست بلاهت: حسین یعقوبی

گریز به تاریکی:    آرتور شنيتسلر-نشر ماهی

عکسش رو پیدا نکردم!

و مقادیری کتاب درسی و دیگر هیچ.به خانوما پیشنهاد میکنم کتاب دوم رو بخرن!

پ.ن: نیستم! تا آخر خرداد نیستم!یعنی نت هستم ولی این جا نیستم!سعی میکنم با تغییر و تحول بیام!